fbpx

בית ספר אופק תשפ"א

באתר זה ניתן לשלם עבור תוכנית הלימודים בבית הספר אופק – מרכז העשרה לתלמידים מחוננים ומצטיינים בירושלים.

עלות התוכנית

עלות תכנית בוקר – 1,700 ש"ח לשנה.

עלות תכנית אחר הצהריים – 1,900 ש"ח לשנה.

אופן התשלום*
התשלום יגבה בחיוב חודשי בהוראת קבע בכרטיס אשראי כדלקמן:
תוכנית בוקר – 2 חיובים ראשונים בסך 290 ש"ח והיתרה ב-4 תשלומים שווים של 280 ש"ח (סה"כ 1,700 ש"ח)
תוכנית אחר הצהריים – 4 חיובים ראשונים בסך 320 ש"ח והיתרה ב-2 תשלומים שווים של 310 ש"ח (סה"כ 1,900 ש"ח)

*חשוב – במעמד הרישום נדרש להזין פרטי כרטיס אשראי לצורך אימות הכרטיס בלבד, הגביה בפועל תחל בחודש אוקטובר 2020.

אמצעי תשלום נוספים

ניתן לשלם באמצעי תשלום אחר במזכירות בית הספר (בהמחאה לפקודת עמותת לביא או במזומן).

הנחות אחים

אח שני – הנחה של 10%

אח שלישי – הנחה של 15%

על מנת לממש את ההנחה תחילה יש להשלים את תהליך הרישום והתשלום ולאחר מכן לשלוח בקשה במייל:

ofekschool.mali@gmail.com   או   ofekschool.limor@gmail.com  

מלגות

ניתן להגיש בקשה למלגה על רקע סוציואקונומי, בצירוף מסמכים המעידים על הכנסות המשפחה. 

את הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים יש לשלוח במייל:  ofekschool.mali@gmail.com   או   ofekschool.limor@gmail.com  

מדיניות ביטול

הפסקת לימודים עד 31.1.2021 – ההחזר יחושב לפי החלק היחסי של השנה

הפסקת לימודים אחרי 1.2.2021 – לא יינתן החזר כספי

מועד הפסקת הלימודים ייקבע לפי מועד הגעת ההודעה למזכירות בית הספר.

תנאים והגבלות

  • לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס ולא בכרטיס דיירקט.
  • ההשתתפות בתוכנית מותנית בתשלום ובהצגת תעודת רישום.

במידה ונתקלתם בקשיים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 02-5822070 או במייל Pniyot@www.lavy.org.il

*ייתכנו שינויים

*בכפוף לתקנון

*ט.ל.ח

 ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

דילוג לתוכן