fbpx

צהרוני כיתות ג'-ד' | תש"פ

תיאור התכנית

התכנית מאפשרת נגישות ואורח חיים, בעלת קשת רחבה של אפשרויות חברתיות ללומד ולהוריו: קידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי, מתן מענה להורים כהזדמנות להשתלב בשוק העבודה,

מסגרת למידה נוספת: תעסוקה חברתית, תמיכה והעשרה לימודית, דגש על איכות פדגוגית, ארוחה חמה, בריאה ומזינה.

בתכנית יזכו התלמידים בתכנים לימודיים וערכיים ובהם: פעילויות חברתיות, פיתוח חשיבה יצירתית, סיוע בשיעורי הבית, ארוחה חמה ומזינה ועוד.

ההרשמה פתוחה עד לתאריך 8/8/2019 (ז' באב) והינה על בסיס מקום פנוי.

אוכלוסיית היעד

התוכנית מיועדת לילדי כיתות ג'-ד' בלבד.

מועדי פעילות

מחודש ספטמבר 2019 עד יוני 2020, (10 חודשי פעילות)

5 ימים בשבוע לא כולל שישי ושבת.

שעות פעילות

מתום יום הלימודים עד השעה 16:30.

עלות התוכנית

עלות התכנית הינה חודשית ונקבעת בהתאם למספר ימי ההשתתפות.

שימו לב – לא ניתן לרכוש פחות משלושה ימים בשבוע ולא ניתן להירשם להזנה בלבד.

ימי השתתפות בצהרון

בתי ספר מגזר כללי

בתי ספר מגזר כללי – יוח"א*

 

ללא הזנה

עם הזנה

עם הזנה (ללא גלוטן)

ללא הזנה

5 ימים

505

790

980

410

4 ימים

420

648

800

345

3 ימים

330

501

615

270

*בבתי ספר יוח"א אין אפשרות לרכוש הזנה.

אופן התשלום:

תשלום מקדמה* – 100 ש"ח במעמד הרישום.

תשלום שוטף – יתרת התשלום תגבה בחיוב חודשי קבוע בהוראת קבע בכרטיס אשראי.

* המקדמה תקוזז מהתשלום השוטף.

העלות היא חודשית ומתפרסת על פני מספר חודשי הפעילות שנותרו עד סוף שנת הלימודים תש"פ כאשר החיוב האחרון יתבצע בחודש יוני 2020.

חיוב בכרטיס אשראי אינו תופס מסגרת אשראי.

* רישום לאחר חודש ספטמבר 2019 כרוך בתשלום בגין חודש פעילות נוסף.

הנחות אחים*:

מספר נפשות

אחוז הנחה

תנאים

משפחה עם 2 ילדים

10% בגין הילד השני

מותנה ברישום והשתתפות של כל הילדים בצהרון כיתות ג-ד, ובהצגת ת.ז וספח

משפחה עם 3 ילדים

10%  בגין הילד השני ו- 15% בגין הילד השלישי

מותנה ברישום והשתתפות של כל הילדים בצהרון כיתות ג-ד, ובהצגת ת.ז וספח

משפחה עם 4 ילדים ומעלה

20% בגין כל ילד

ילדים מתחת לגיל 21, מותנה ובהצגת ת.ז וספח

*הנחה תינתן על המחיר הנמוך ובגין רכיב הצהרון בלבד (לא על רכיב הזנה)

תנאים והגבלות

  • פתיחת התוכנית מותנית במינימום נרשמים ובגיוס כח אדם מתאים להפעלת התוכנית.
  • ההשתתפות בתוכנית מותנית במילוי טופס הצהרת בריאות.
  • השתתפות בתוכנית מותנית באימות נתוני התלמיד ובדיקת זכאותו לתוכנית ובאי קיומו של חוב כספי בגין שירות שניתן בעבר ללקוח.
  • לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס ולא בכרטיס דיירקט.

במידה ונתקלתם בקשיים במהלך הרישום ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות במייל Pniyot@lavy.org.il

או בטלפון 02-5822070.

*בכפוף לתקנון
*יתכנו שינויים
ט.ל.ח

ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים

*לקוחות יקרים שימו לב –הזנה תסופק לאחר שלושה ימי עסקים ממועד ביצוע הרישום