fbpx

התפיסה חינוכית שלנו

בהסתכלות על פעילות הצהרון כהמשך ישיר לפעילות החינוכית אנו מתאימים את הצהרון לצרכיו המיוחדים של כל בית ספר ובית ספר ולכל מגזר בו אנו פועלים.
התכנים נקבעים בהתאמה לגילאי הילדים והרכב הקבוצה כאשר הדגש החינוכי של הצהרון מושם על הקניית מיומנויות לחיים בארבעה תחומים : התחום הערכי, התחום החברתי , התחום הרגשי והתחום הקוגניטיבי:

 

בתחום הערכי – לאורך כל הפעילות, אנו מקפידים להעניק לילדים כישורי חיים כגון: ערכי חברות, קבלת השונה, נימוסים , קבלת סמכות ועוד.

בתחום הרגשי – מדריכי הקבוצות בצהרונים מאפשרים לילדים להתבטא רגשית בנושאים האישיים המעסיקים אותם כגון: קונפליקטים עם חברים, מצבים משפחתיים משתנים, קשיים בלימודים.

בתחום הקוגניטיבי -פעילות זו מאופיינת בשני ממדים, הכנת שעורי בית מחד ומערכי פעילות מובנים ומתוכננים מראש מאידך. התכנים מתייחסים לרכישת ידע עם עולם בתחומים שנושקים לידע החינוכי הנרכש בבית הספר כגון: תרבויות, מדעים, חשיבה יצירתית, פתרון בעיות וחידות, יזמות וחדשנות.

בתחום החברתי – הילדים ישתתפו בחוגים על פי בחירה מתוך סל חוגים המקנה מיומנויות חברתיות כגון עבודת צוות, שיתופי פעולה, השגת מטרות, הנאה ויצירה.

הצוות המוביל שלנו

בכל בית ספר יש רכז מקצועי, איכותי, אישי וצמוד לצהרון . שבקשר עם הנהלת ביה"ס, ההורים וועד ההורים, הרכז מלווה את המדריכים ומשמש דמות חינוכית לילדים..


המדריכים בעמותת לביא נבחרים לאחר תהליך של ראיונות עומק, דינמיקה קבוצתית, ניסיון מוכח בעבודה עם ילדים..
המדריכים עוברים השתלמויות ייחודיות ומקיפות בנושאים מקצועיים ופדגוגיים.
לאורך השנה מלווים באופן צמוד על ידי מנחות פדגוגיות של משרד החינוך..


שלושת הקריטריונים המובילים אותנו בבחירת המדריכים –

1. אהבה לילדים – סובלנות, אכפתיות ורצון אמיתי להשפיע ולשנות.
2. מקצועיות – ניסיון עשיר ומוכח בעבודה עם ילדים, שליטה מוחלטת בתכנים המקצועיים ויכולות הדרכה גבוהות.
3. כריזמה ואופי – אנו מחפשים מדריכים כריזמטיים שיהוו מודל לחיקוי בעבור הילדים.

דילוג לתוכן