מידע שימושי לניהול שנתי וטפסים שימושיים להורדה

טפסים שימושיים לניהול תקין

מילוי טופס בקשת העסקה מקוונת

הודעה על שינוי תנאי העסקה/ היקף משרה

הודעה על הפסקת עבודה

טופס יציאה לחלד

נוהל שימוע

תרשים זרימה שנתי 

טפסים שימושיים למסירה לעובדים

מידע לעובד אודות תנאי העסקה

טופס בגיר

תיק ניכויים

טופס 101

לוח חגים בתשלום – עובדים שעתיים

שינוי פרטי בנק ופרטים אישיים