מכרזים ודרושים

משרות פנויות

עמותת לביא פועלת במטרה לפתח ולהפעיל מענים חינוכיים עבור הילדים ובני הנוער הירושלמים.
העמותה פועלת כיחידה הביצועית של עיריית ירושלים ומנהל חינוך ירושלים.

משרות שטח

משרות יחידת המלווים

מכרזים
מספר מכרז מכרזים/ קול קורא הורדת המסמך שאלות ותשובות תאריך אחרון להגשת מסמכים תאריך אחרון לשליחת שאלות נספחים
2/2020
מכרז פומבי להפקת אירועים וכנסים
***
עד תאריך 8/3/2020 בשעה 12:00
עד תאריך 20/2/2020 בשעה 11:30
***
2/2020א'
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הזנה במסגרת "תכניות לימודיות בחופש הגדול"
***
עד תאריך 17/3/2020 בשעה 12:00
עד תאריך 4/3/2020 בשעה 12:00
***
3/2020
מכרז פומבי להפעלת מרכז מצטיינים במזרח ירושלים
***
עד תאריך 6/4/2020 בשעה 12:00
עד תאריך 23/3/2020 בשעה 12:00
***