fbpx

מכרזים ודרושים

משרות באגף בינוי כיתות לימוד

עמותת לביא פועלת במטרה לפתח ולהפעיל מענים חינוכיים עבור הילדים ובני הנוער הירושלמים.
העמותה פועלת כיחידה הביצועית של עיריית ירושלים ומנהל חינוך ירושלים

משרות פנויות

משרות שטח באגף תכניות חינוכיות

משרות יחידת המלווים

מכרזים
מספר מכרז מכרזים/ קול קורא הורדת המסמך שאלות ותשובות תאריך אחרון להגשת מסמכים תאריך אחרון לשליחת שאלות נספחים
***
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - רוח חדשה
***
**
***
***
דילוג לתוכן