מכרזים ודרושים

משרות פנויות

עמותת לביא פועלת במטרה לפתח ולהפעיל מענים חינוכיים עבור הילדים ובני הנוער הירושלמים.
העמותה פועלת כיחידה הביצועית של עיריית ירושלים ומנהל חינוך ירושלים.

משרות שטח

משרות יחידת המלווים

מכרזים

מספר מכרז מכרזים/ קול קורא הורדת המסמך שאלות ותשובות תאריך אחרון לשליחת שאלות תאריך אחרון להגשת מסמכים
2019/10
מכרז פומבי להפעלת תכנית חינוכית בנושא חשיבה יצירתית והטמעת מיומנויות המאה ה 21 וחיזוק שפות בקרב תלמידים בגנים ובבתי ספר במזרח העיר ירושלים "לחשוב מחוץ לקופסא"
עד תאריך 29.10.2019 בשעה 12:00
עד תאריך 13.11.2019 בשעה 12:00