מכרזים ודרושים

משרות פנויות

עמותת לביא פועלת במטרה לפתח ולהפעיל מענים חינוכיים עבור הילדים ובני הנוער הירושלמים.
העמותה פועלת כיחידה הביצועית של עיריית ירושלים ומנהל חינוך ירושלים.

משרות שטח

משרות יחידת המלווים

מכרזים

מספר מכרז מכרזים/ קול קורא שאלות ותשובות הורדת מסמכים תאריך אחרון לשליחת שאלות תאריך אחרון להגשת מסמכים עדכונים
9/2019
מכרז פומבי להפעלת חוגי טניס ו/או חוג רכיבה על אופניים במסגרת תכנית העצמה בספורט לנוער במזרח ירושלים
עד תאריך 18.9.2019 בשעה 12:00
עד תאריך 28.10.2019 בשעה 12:00
מספר מכרז מכרזים/ קול קורא שאלות ותשובות הורדת מסמכים תאריך אחרון לשליחת שאלות תאריך אחרון להגשת מסמכים עדכונים
2019/10
מכרז פומבי להפעלת תכנית חינוכית בנושא חשיבה יצירתית והטמעת מיומנויות המאה ה 21 וחיזוק שפות בקרב תלמידים בגנים ובבתי ספר במזרח העיר ירושלים "לחשוב מחוץ לקופסא"
עד תאריך 29.10.2019 בשעה 12:00
עד תאריך 13.11.2019 בשעה 12:00