מכרזים ודרושים

משרות פנויות

עמותת לביא פועלת במטרה לפתח ולהפעיל מענים חינוכיים עבור הילדים ובני הנוער הירושלמים.
העמותה פועלת כיחידה הביצועית של עיריית ירושלים ומנהל חינוך ירושלים.

משרות שטח

משרות יחידת המלווים

מכרזים

מספר מכרז מכרזים/ קול קורא הורדת מסמכים שאלות ותשובות תאריך אחרון לשליחת שאלות תאריך אחרון להגשת מסמכים עדכונים
9/2019
מכרז פומבי להפעלת חוגי טניס ו/או חוג רכיבה על אופניים במסגרת תכנית העצמה בספורט לנוער במזרח ירושלים
עד תאריך 18.9.2019 בשעה 12:00
עד תאריך 3.10.2019 בשעה 12:00