מכרזים ודרושים

משרות פנויות

עמותת לביא פועלת במטרה לפתח ולהפעיל מענים חינוכיים עבור הילדים ובני הנוער הירושלמים.
העמותה פועלת כיחידה הביצועית של עיריית ירושלים ומנהל חינוך ירושלים.

משרות שטח

משרות יחידת המלווים

מכרזים
מספר מכרז מכרזים/ קול קורא הורדת המסמך שאלות ותשובות תאריך אחרון להגשת מסמכים תאריך אחרון לשליחת שאלות נספחים
***
קול קורא - התקשרות עם ספק יחיד
***
***
***