fbpx

לוח מכרזים

לוח זה מיועד לספקים וניתן למצוא בו את המכרזים הפתוחים כעת להגשה בעמותת לביא.

לכל שאלה ובירור ניתן לפנות למנהל מחלקת הרכש בעמותה: גדי אורן – gadi@lavy.org.il

להורדת המסמך המלא: לחצו כאן

תאריך פרסום: 27/01/2022

תאריך אחרון להגשת שאלות: 14/02/2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24/02/2022

לבירורים ניתן לפנות אל:

גדי אורן, מנהל מחלקת רכש בעמותת לביא – gadi@lavy.org.il

להורדת המסמך המלא: לחצו כאן

תאריך פרסום: 07/01/2022

תאריך אחרון להגשת שאלות: 16/01/2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27/01/2022

לבירורים ניתן לפנות אל:

גדי אורן, מנהל מחלקת רכש בעמותת לביא – gadi@lavy.org.il

להורדת המסמך המלא: לחצו כאן

תאריך פרסום: 24/12/2021

תאריך אחרון להגשת שאלות: 09/01/2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20/01/2022

לבירורים ניתן לפנות אל:

גדי אורן, מנהל מחלקת רכש בעמותת לביא – gadi@lavy.org.il

להורדת המסמך המלא: לחצו כאן

לפרוטוקול דחיית ההגשות: לחצו כאן

לשאלות ותשובות: לחצו כאן

תאריך פרסום: 24/12/2021

מפגש מציעים: 26/10/2021

תאריך אחרון להגשת שאלות: 01/11/2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 25/11/2021

לבירורים ניתן לפנות ל-

גדי אורן, מנהל מחלקת רכש בעמותת לביא – gadi@lavy.org.il

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף

דילוג לתוכן