שכר ותלוש משכורת

– עובד ששכר עבודתו משולם על בסיס שעת עבודה בפועל.
– השכר משולם לעובד פעם בחודש.

 

– עובד בהיקף שכר חודשי מקבל אחת לחודש שכר קבוע, כפי שנקבע בחוזה העסקתו, ללא שינויים.
– השכר נקבע לפי אחוזי משרתו והוותק שלו.
– השכר אינו משתנה גם בחודשים בהם נעדר העובד מעבודתו מסיבות מוצדקות כגון מחלה|חופשה שהוחלט עליה מראש.
– במידה והעובד נעדר מסיבה שאינה מוצדקת, השעות ינוכו משכרו.

– עובד בדרוג הוראה- 30
– עובד חודשי/שעתי- 43

חוזה חד פעמי לתקופה של עד 25 ימים.
חוזה לתקופה של עד 30 ימים.
חוזה לתקופה קצובה של עד 10 חודשים.
חוזה לתקופה קצובה עד 12 חודשים.

תשלום השכר מבוצע עד ה- 9 בכל חודש

 תלוש של עובד חודשי בהיקף של 43 שעות שבועיות לצפייה בתלוש | לחץ כאן |

באפשרותך לצפות ולהדפיס את תלוש השכר וטופס 106, באתר האינטרנט.  
לצורך כניסה לשירות כל עובד קיבל סיסמה אישית בתלוש. להלן, כניסה לאזור האישי

מצורף חוזר נציבות שירות המדינה ובו פירוט תעריפי ההדרכה המרביים המעודכנים בתחולה מיום 1.5.2016.