fbpx

צור קשר

טוב להיות בקשר

מטה העמותה

רחוב אגריפס 42, ירושלים

בית כי"ח, קומה E

מוקד פניות הורים - שירות לקוחות, רישום ותשלומים

מייל pniyot@lavy.org.il

מענה טלפוני לעובדים:

ימים 
א'-ד': 9:00-16:00
ה': 9:00-13:00 

קבלת קהל:

* עד הודעה חדשה לא תתקיים קבלת הקהל במשרדי העמותה. שעות קבלת הקהל יהפכו להיות שעות מענה טלפוני


אגף ליווי היסעים

רחוב קרל נטר 1, ירושלים

פרטים נוספים

אגף שכר:

pniyotsachar@lavy.org.il

אגף משאבי אנוש:

pniyotmashan@lavy.org.il

מחלקת הנהלת חשבונות:

pniyotksafim@lavy.org.il

אחראי תחום נגישות:

noam@lavy.org.il

אגף תוכניות חינוכיות
ומחלקת רישום וגבייה

pniyot@lavy.org.il

 

בנושאים הקשורים לתוכניות חינוכיות ניתן לפנות לרכזי האזור – לפרטים לחץ כאן

לפניות בנושא הטרדה מינית

מטה העמותה | הגב' יעל פנירי 

02-5822070

אגף ליווי הסעים | הגב' מרים רפאלי

02-5616650 

לפניות בנושא העסקת עובדים עם מוגבלויות

 

מספר תיק ניכויים לפי סוג מוסד/ מסגרת  | לחץ כאן |
מספר עמותה: 5800-14983

דילוג לתוכן