fbpx

תכניות חינוך משלים

צהרונים 

במסגרת תוכנית צהרוני 'ניצנים' של משרד החינוך, המופעלת על ידי העמותה עבור ילדים בגני ילדים ובחטיבות הצעירות במגזר הכללי, החרדי והערבי, וכן במסגרת תוכנית בתי התלמיד לתלמידי כיתות ג'-ד'. במסגרות אלו ניתנים הרכיבים הבאים: ארוחת צהריים, פעילויות וחוגי העשרה וסיוע בהכנת שיעורי בית.

קייטנות בחופשות

קייטנות הקיץ "בית הספר של החופש הגדול" – קייטנת הקיץ  שעמותת לביא הפעילה אשתקד (2020) התקיימה בשיאו של משבר הקורונה, ובעקבות כך העמותה ביצעה סדרה של התאמות בהתאם להנחיות של משרדי החינוך והבריאות. המיקוד החינוכי בתוכנית הקיץ של השנה שעברה היה על נתינת מענה רגשי לילדים בשיאו של המשבר הבריאותי.

 התוכנית החינוכית של קייטנות הקיץ השנה (2021) גובשה על ידי גורמי המקצוע במשרד החינוך, ושמה דגש על צמצום הפערים הרגשיים, החברתיים והלימודיים שצברו התלמידים לאורך משבר הקורונה. בנוסף לדגשים החינוכיים שהתווה משרד החינוך, עמותת לביא תיישם תכנית פדגוגית מותאמת לכל מגזר וקהילה בירושלים, באמצעות רכזי בתי הספר המקומיים.

קייטנות חנוכה ופסח – עמותת לביא מפעילה מידי שנה קייטנות בחגים בהתאם לתוכנית החינוכית שנקבעת על ידי גורמי המקצוע במשרד החינוך ובהתאמה מקומית למגזרים ולבתי הספר השונים בירושלים.

מגוון פרויקטים חינוכיים וחוגים

 העמותה מנהלת מעל ל-150 תוכניות ופרויקטים חינוכיים מגוונים המופעלים בכל המגזרים ברחבי העיר, ובכלל זה: ניהול פדגוגי, כספי, תקציבי ולוגיסטי.


שמרטפיות – עמותת לביא הפעילה השנה מספר קייטנות ("שמרטפיות") לילדי עובדי הצוותים הרפואיים והחינוך המיוחד. בשמרטפיות שהעמותה הפעילה השנה השתתפו כ-400 ילדים. הרעיון המנחה של השמרטפיות היה לאפשר להורים בבתי החולים, בקופות החולים ובחינוך המיוחד להמשיך לעבוד בידיעה שילדיהם נמצאים במסגרת חינוכית מקיפה.


פרויקט חינוך מוסיקלי – ניהול תוכן, תקציבים ולוגיסטיקה של פרויקט חינוך מוסיקלי המופעל ב-55 בתי ספר ברחבי ירושלים, עם כ-5,100 תלמידים שהשתתפו בפרויקט בשנת 2018.

לביא בתמונות

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף

דילוג לתוכן