fbpx

העמותה מנהלת ומפעילה מסגרות חינוכיות

ניהול והפעלת צהרונים וקייטנות בחופשות – במסגרת תכנית צהרוני 'ניצנים' של משרד החינוך, המופעלת על ידי העמותה עבור ילדים בגני ילדים ובחטיבות הצעירות במגזר הכללי, החרדי והערבי, וכן במסגרת תכנית בתי התלמיד לתלמידי כיתות ג'-ד'. במסגרות אלו ניתנים הרכיבים הבאים: ארוחת צהריים, פעילויות וחוגי העשרה וסיוע בהכנת שיעורי בית.

סיוע לניהול עצמי של מוסדות חינוך – סיוע למנהלי מוסדות החינוך במערב העיר בכל הקשור להפעלת הניהול העצמי במוסדות החינוך היסודי והעל-יסודי ברחבי ירושלים ובכלל זה: ניהול, פיקוח ובקרה על חשבונות בתי הספר, ההתנהלות כספית והעסקת כוח עזר פדגוגי. נכון לשנת 2021 נכללים בניהול העצמי כ-100 בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים.

ניהול תכניות ופרויקטים חינוכיים בשיתוף עם מינהל חינוך ירושלים – העמותה מנהלת מעל ל-150 תכניות ופרויקטים חינוכיים מגוונים המופעלים בכל המגזרים ברחבי העיר, ובכלל זה: ניהול פדגוגי, כספי, תקציבי ולוגיסטי.

ניהול פרויקט חינוך מוסיקלי – ניהול תוכן, תקציבים ולוגיסטיקה של פרויקט חינוך מוסיקלי המופעל ב-55 בתי ספר ברחבי ירושלים, עם כ-5,100 תלמידים שהשתתפו בפרויקט בשנת 2018.

ניהול מערך ליווי הסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד – העמותה מפעילה מערך גדול של ליווי הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד. במסגרת זאת מוסעים מדי יום למעלה מ-9,000 תלמידים, בלמעלה מ-3,300 מסלולים ברחבי העיר, עם כ-1,800 מלווים, שמועסקים על ידי העמותה (נכון לשנת 2020).

ניהול בית ספר תיכון (בעלות) – ניהול בעלות של סמינר לבנות 'במעלה בית יעקב' ברחוב קורדובירו בירושלים עם כ-280 תלמידות.

לביא בתמונות

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף

דילוג לתוכן